ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε5

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΒΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε5.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ